labout hotel waalwijk

Arbeidsmigranten huisvesten, waar liggen de verantwoordelijkheden?

Arbeidsmigranten

Inmiddels verblijven er ruim 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa in Nederland en dat zullen er nog wel meer worden. Hun woonomstandigheden zijn verbeterd sinds de Nationale Verklaring van 2012 daar aandacht voor vroeg en het programma flexwonen voor arbeidsmigranten werd uitgevoerd. Gemeenten, werkgevers en huisvesters maakten plannen om zeker 30.000 extra verblijfplaatsen te realiseren en een groot deel daarvan is in uitvoering genomen. Werkgeversorganisaties in de uitzendbranche en in de land- en tuinbouw ontwikkelden samen met de werknemersorganisaties een keurmerk (SNF keurmerk) dat eisen stelt waaraan de huisvesting van arbeidsmigranten ten minste moet voldoen. Daarmee zijn zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht belangrijke stappen gezet om tot betere huisvesting te komen.

Verantwoordelijkheden

Flexwonen voor arbeidsmigranten wordt vaak nog gezien als uitsluitend een verantwoordelijkheid voor de werkgevers. Dat leidt soms tot een gedwongen vermenging van de arbeidsrelatie met de woonvoorziening, tot slechte woonomstandigheden en tot een wegkijken van de problemen die dat meebrengt. Terwijl het huisvesten van mensen die voor hun werk tijdelijk ergens verblijven een steeds normalere vraag is geworden. Of je nu uit Poznan of Eindhoven komt. Een vraag bovendien die géén beslag hoeft te leggen op publieke middelen, als we het een beetje verstandig aanpakken. Verstandig en fatsoenlijk en met gevoel voor het noodzakelijke beheer dat tijdelijke huisvesting nu eenmaal nodig heeft. Daar ligt een uitdaging voor woningcorporaties én commerciële aanbieders. Werkgevers zijn daarmee niet van hun verantwoordelijkheid af, maar huisvesting van arbeidsmigranten wordt wel meer een gedeelde verantwoordelijkheid.

Ook gemeenten delen in die verantwoordelijkheid. Niet om zelf huisvesting te bieden, maar wel om de totstandkoming van huisvesting mogelijk te maken en wantoestanden te voorkomen.

Bron: https://flexwonen.nl/category/arbeidsmigranten/

Scroll naar boven